MARIA TERESA SUCRE

DISENO DE MUEBLES

info@mtsucre.com
Colección wayu


  • EXACTA DISEÑOS
  • 1996-98

Colección ArmonyCarrito Comercial "CRIOLLITOS"


  • 70 cm x 62 cm x 100 cm
  • Materiales: Fiber Glass


Tableta Braille


  • Materiales: Aluminio


Banco de Madera


  • Centro Comercial Terrazas La Lagunita
  • Materiales: MaderaRecolector de basura reciclaje


  • Materiales: Fiber Glass